...

Gratis waardebepaling van je huis

Aanvraag in
1 minuut
Immo verkoop denken

Hoe wordt de juiste waarde van je huis bepaald?

Bij hetbepalen van de waarde van een  woning worden heel wat elementen in kaart gebracht, dit zijn onder andere:

  • Directe omgeving/ligging
  • Indeling van de woning
  • Waarde verkochte panden in de omgeving
  • Technische toestand
  • Oppervlakte
  • Bereikbaarheid

Hiervoor is een bezoek aan je huis noodzakelijk.

Deze dienst is gratis.

Wens je een bezoek en een vrijblijvende waardebepaling van jouw woning?

Laat je gegevens achter via bovenstaand formulier.

Je wordt spoedig gecontacteerd.

Waardebepaling man

De vastgoedexpert, de makelaar, de notaris of uw buurman? Wie kent de juiste waarde van je woning best?

Allemaal hebben ze wel een mening over de waarde van uw woning. Maar…  finaal beslist de koper altijd.

Wie vastgoed wil kopen of verkopen, wil maar een ding kennen: de juiste prijs. Maar het is niet zo eenvoudig om de waarde van een woning correct te bepalen. Het is niet omdat het huis van uw overbuur voor 350.000 euro verkocht werd, dat u hetzelfde bedrag voor uw woning zult krijgen.

Zo kan uw huis minder zonnig gelegen zijn. En misschien vindt de koper het niet zo belangrijk dat u net een nieuwe keuken hebt geplaatst. Finaal is het de koper en dus de vastgoedmarkt die de juiste prijs bepaalt.

controle woning voorafgaandelijk akte

Dat neemt niet weg dat de prijsvork gehanteerd door vastgoedexperten of de immo makelaars u kan helpen om een betere kijk op de waarde van een pand te krijgen.

Meestal ligt de bekomen waarde tussen de prijs vastgesteld door de vastgoed makelaar en de prijs verwacht door de eigenaar. 

Zowel notarissen die nog actief bemiddelen bij verkopen als vastgoedmakelaars zijn goed geplaatst om de waarde van een huis te bepalen.

Met kennis van de lokale markt beschikken zij over vergelijkingspunten en weten zij naar welk type panden vraag is, en waarom juist het ene pand gemakkelijk verkocht werd en het andere juist niet de juiste koper kan vinden.

 

 

Hevige concurentie tussen vastgoedmakelaars nefast voor de 'echte' waarde

Er woedt bovendien een hevige concurrentie tussen vastgoedmakelaars. Om een verkoopmandaat in de wacht te slepen, durven sommigen hun geschatte prijs wel eens op te drijven. 

Geloof nooit zomaar een mooiprater die uw huis zal verkopen tegen een waanzinnig hoge prijs: u komt van een kale reis terug.

 

Waardebepaling: locale invulling van de vastgoedmakelaar

De waarde van vastgoed wordt door veel factoren beïnvloed.

 Ligging tot op wijkniveau is er daar één van. 

De locale vastgoedmakelaar kent die subtiele verschillen en zal er rekening mee houden in de waardebepaling:  neem dus geen vastgoedmakelaar uit Leuven om een waardebepaling in Kortrijk te laten uitvoeren!

Waar op letten bij een waardebepaling?

Een waardebepaling die enkel melding maakt van de positieve punten van uw te verkopen eigendom is zelden een goed aanknopingspunt. 

Door net de aandachtspunten met betrekking tot de mogelijke opmerkingen van kandidaten in kaart te brengen zal de waarde van je woning met een hogere preciesie in kaart gebracht worden. 

Hoe dichter de vraagprijs aansluit bij de reële marktwaarde, hoe sneller een woning ook verkocht zal worden: een woning die te hoog geprijsd staat en lang op de markt is verlies frisheid en bekomt zelden nog schitterende verkoopprijzen!

Vobis Consulting Scroll to Top Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.