...

Halvering registratierechten vanaf 2022

overdracht dossier notaris

Lagere registratierechten zullen de kopers van een gezinswoning ondersteunen.
De gevolgen voor de investeerders blijven beperkt.

De Vlaamse regering verlaagt het tarief van de registratierechten voor een gezinswoning naar 3 procent en verhoogt het tarief voor een tweede verblijf of investeringspand naar 12 procent.

De meeneembaarheid van de registratierechten wordt echter geschrapt. Dat is de mogelijkheid om de registratiebelasting die je al betaalde op een vorige woning deels af te trekken van de registratierechten bij een volgende woning.

De aankondiging van de maatregel zal er niet toe leiden – zoals dat gebeurde bij de afschaffing van de woonbonus – dat kopers schuiven met hun timing, want de aktedatum zal bepalen hoeveel registratiebelasting verschuldigd is.

Wie vandaag een gezinswoning koopt, zal van de lagere registratierechten kunnen genieten. ‘De maximumtermijn voor het verlijden van de koopakte is immers vier maanden’,

Voor investeerders  is het echter voordelig nog dit jaar de akte te verlijden, vermits vanaf 2022 de registratiebelasting stijgt tot 12 % voor 2 eigendommen.

 

Vobis Consulting Scroll to Top Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.