...

Verkoop van je huis, appartement, villa of bouwgrond?

Verkopen zonder zorgen, correcte schatting, deskundige begeleiding, inzet & gedrevenheid om je huis te verkopen?
Doe beroep op Vobis!

Vraag hier een informatiegesprek

Verkoopprijs bepalen

Steeds een correcte schatting

tablet samrt sale

Vaak wordt  gegoocheld met prijzen allerhande om dan beetje met beetje de prijs te laten zakken…

De bepaling van de hoogste marktprijs is echter specialistenwerk.

Onze medewerkers hebben zowel de eravring als de tools om de maximale marconforme waarde te bepalen.

Via First View koppelen we een zo hoog mogelijke marktprijs, home staging, een bezoekmoment en een doordreven marketingcampagne om uw eigendom in 80% van de gevallen binnen de 5 weken te verkopen.

Doelgerichte marketing campagne

Wij houden niet van half werk… Naast het in beeld brengen van jouw eigendom door professionele fotografie zorgen wij vooral voor duidelijke communicatie via alle mogelijke kanalen: immoweb, immovlan, eigen website, facebook campagne en Google display campagne zorgen ervoor dat elke mogelijke gegadigde op de hoogte is van de aankomende verkoop. 

Vraag hier een informatiegesprek

Contact met Vobis Vastgoed
Vobis Consulting Scroll to Top Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.