...

Categorie Uncategorized

2022: Eerste tekenen afkoeling vastgoedmarkt?

In 2021 stegen zowel het aantal vastgoedtransacties als de prijzen. Echter werd het de laatste maanden van 2021 een stuk minder druk, zeker in het laagste prijssegment noteerden we zelfs een prijsdaling. Over het hele jaar 2021 steeg het aantal…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.