...

Je huis verkocht in 5 weken

Verkoop huis first view

1 : Voorbereidende stappen

 • Kennismakingsgesprek & schatting van jouw eigendom
 • Opmaak uitgebreid verkoopdossier
 • Verzamelen juridische documenten & aanvraag attesten
 • Home staging & fotografie van jouw huis
 • Aanmaak eigen website
 • Redactie uitgebreide verkoopbrochure
Huis verkopen
Tuinpaal verkoop huis first view

2 : Marketing

 • Mailing bestaand clienteel
 • Portaalsites Immoweb | Vlan | Tweedehands
 • Google Ads campagne
 • Intense Facebook campagne
 • Google Display campagne
 • Affichage
 • Buurtmailing

3 : Voorbereiding first view moment

 • Bezoek aan de woning daags vooraf
 • Nazicht werking lampen, kleine schikkingen
 • Opzetten welkomstand voor de kandidaten
 • Tapijt, signalisatie & vlag
breather 163392 482453 PR 123 SI 01 05 14 073 m Mask

4 : First view Home run

 • Verwelkomen kandidaten
 • Rondleiding onder begeleiding
 • Overloop brochure & bijkomende uitleg
 • Bijstand financiële aspecten, registratierechten
 • Uitleg verkoopovereenkomst

5 : Feedback

 • Overloop reacties van de kandidaten
 • Doornemen verkoopovereenkomst
 • Tekenen verkoopovereenkomst
 • Je woning is nu verkocht

6 : Afhandeling van jouw dossier

 • Ontvangen voorschot
 • Doorbetaling voorschot aan notaris
 • Overdracht integraal dossier + attesten aan notaris
 • In afwachting van de akte kan u steeds een beroep op ons doen

Je woning verkopen in 5 weken met First View?

Laten we vrijblijvend kennis maken, we delen graag ons succes met jou!

Vobis Consulting Scroll to Top Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.