...

2022: Eerste tekenen afkoeling vastgoedmarkt?

In 2021 stegen zowel het aantal vastgoedtransacties als de prijzen. Echter werd het de laatste maanden van 2021 een stuk minder druk, zeker in het laagste prijssegment noteerden we zelfs een prijsdaling.

Over het hele jaar 2021 steeg het aantal vastgoedtransacties zowel in België als in Vlaanderen met maar liefst 14 procent.
Maar in de tweede helft van het jaar was het minder druk: in de laatste zes maanden van het jaar werden 11,3 procent minder transacties geregistreerd dan in de eerste zes.
Dat meldt de vastgoedbarometer van Fednot.

Vorig jaar en in de eerste helft van 2021 ging het erg hard op de vastgoedmarkt met uitzonderlijk hoge transactieniveaus.
De abnormale piek lijkt in 2022 voorbij, maar dat neemt niet weg dat het druk is en blijft’, volgens notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. ‘De afkoeling is een goede zaak. We gaan naar een normalere situatie met meer evenwicht tussen vraag en aanbod, tussen kopers en verkopers. Er komt opnieuw ruimte om te onderhandelen.’
Het transactieniveau zit ongeveer op hetzelfde niveau van het tweede semester 2019, voor het uitbreken van de coronacrisis.

Goedkoopste segment onder druk?

Over het hele jaar zaten de prijzen in de lift, maar daar is nu een kentering merkbaar.
Na de zomer 2021 daalden de prijzen in het segment tot 300.000 euro tegenover het derde trimester, wat de afgelopen vijf jaar nooit eerder gebeurde.
Dit blijkt een van de gevolgen van de coronacrisis te zijn.
Kopers worden veeleisender, willen meer ruimte, groen in de omgeving en een tuin.
Ze zijn bereid (of genoodzaakt) daarvoor te betalen en kopen in een hoger prijssegment.
Huizen in de lagere prijsklasse beantwoorden niet aan die criteria. Bovendien scoren dergelijke huizen uit het laagste segment energetisch meestal slecht wat kopers meer en meer afschrikt.
Voor een gemiddeld Belgisch woonhuis moet 7,5 procent meer betaald worden dan vorig jaar. Rekening houdend met de inflatie bedroeg de reële prijsstijging 4,6 procent.

Appartementen met 3 slaapkamers meer in trek

De gemiddelde appartementsprijs steeg vorig jaar met 5,2 procent tot gemiddeld 257.228 euro. Na inflatie gaat het over een reële prijsstijging van 6.000 euro of 2,3 procent. Het aantal kamers is bepalend voor de prijs. In 2021 werd een appartement met één slaapkamer 8,2 procent duurder dan in 2020. Maar door de coronacrisis zijn appartementen met drie slaapkamers nog meer in trek. Ze beantwoorden beter aan de criteria van de actuele koper. In vergelijking met 2019 werd bij de driekamerappartementen een prijsstijging met 15,2 procent opgetekend.

In Vlaanderen steeg de gemiddelde prijs van een appartement met 5,7 procent in een jaar naar 262.414 euro.
De appartementen werden in alle Vlaamse provincies duurder. In de andere gewesten was de prijsstijging minder uitgesproken dan in Vlaanderen (kust).
In Brussel steeg de gemiddelde appartementsprijs naar 284.488 euro (+3,6%). In Wallonië klokte de prijs van een appartement af op 194.821 euro (+3,5%).

Leeftijd van de kopers neemt toe

In 2021 was precies de helft van de kopers tussen 31 en 50 jaar. Hun aandeel nam de afgelopen jaren lichtjes toe ten nadele van de kopers van 30 jaar of jonger, die net geen kwart van de vastgoedtransacties vertegenwoordigen.
Jonge kopers hebben het wat moeilijker op de markt omdat 30-plussers een stuk actiever waren en over hogere budgetten beschikken.
Het aandeel van de 65-plussers bleef stabiel.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.